Visie

Visie op leren en ontwikkeling
Een kind komt alleen tot leren als het goed in zijn vel zit. Kinderen die bij ons op school komen hebben veelal een flinke vaak vervelende en frustrerende route afgelegd. Daarom staat een klimaat van acceptatie en veiligheid bij ons hoog in het vaandel.

 

Onze missie is: Laat je je betekenis zien!

 

Elk kind heeft de motivatie in zich om te ontwikkelen, daar zijn wij van overtuigd. Dit betekent, dat we soms wat meer tijd nemen om te oefenen voordat een leerling de volgende stap kan zetten. Wij willen daarmee bereiken dat onze leerlingen met een goede bagage, bestaande uit sociale vaardigheid (gehecht), weerbaarheid (wendbaar), zelfstandigheid (zelfbewust), kennis en vaardigheden, de stap naar het vervolgonderwijs kunnen maken. De kerndoelen van het primair onderwijs vormen daarbij een belangrijke leidraad. Dit doen we vanuit de visie: Voor jou doen we alles om je goed voor te bereiden op een plek in het VO en de maatschappij. Daar zijn we een school voor!