Kennismaking

Wanneer u zoon of dochter in aanmerking komt voor speciaal basisonderwijs  kunt u een afspraak maken  voor een kennismakingsgesprek.

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO moet dan al wel afgegeven zijn.

 

Op dit moment is instroom op het SBO in Lelystad alleen mogelijk in overleg met het samenwerkingsverband.